Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Сентјабр 2019

АКП парчаланыр

Түркијә Әдаләт вә Инкишаф Партијасы (АКП) кечмиш хариҹи ишләр назири вә баш назир Әһмәд Давудоғлуну сыраларындан узаглашдырыр.

Түркијә КИВ-и хәбәр верир ки, АКП-нин Идарә Һејәти Әһмәд Давудоғлу, Ајһан Сәфәр Үстүн, Абдуллаһ Башҹы вә Сәлҹуг Өздағын партија үзвлүјүндән чыхарылмасы илә бағлә тәләби интизам гурумуна ҝөндәриб.

Гејд едәк ки, сон вахтлар Түркијә АКП-нин парчаланаҹағы иддиалары илә чалхаланыр. Түркијә баш назиринин кечмиш мүавини, АКП-нин јарадыҹыларындан олан Әли Бабаҹан партијадан истефа вериб. Онун Әһмәд Давудоғлу илә бирликдә јени партија јаратмаға һазырлашдығы билдирилир. АКП-нин хејли үзвүнүн, о ҹүмләдән рәһбәрликдә тәмсил олунан бир груп шәхсин истефа верәрәк Ә.Бабаҹанла Ә.Давудоғлунун јарадаҹаглары сијаси тәшкилата гошулаҹаглары ҝөзләнилир.
582 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP