Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2019

Мәдинәдә Губа мәсҹидинин хәтиби Имам Һүсејнин (ә) гатилләринә ләнәт охуду

Мәдинә шәһәриндә Исламын илк мәсҹиди сајылан Губа мәсҹидинин имамы вә хәтиби Салеһ әл-Мәғамәси Әрәбистанын “МБҸ” пејк телеканалында вурғулајыб ки, Исламын бөјүк мәзһәбләринин јекдил нәзәринә әсасән, Әба Абдуллаһ Һүсејн (ә) имам вә шәһиддир.
Əл-Мәғамәси дејиб: “Шиә гардашлар ону (Имам Һүсејни) шәһид имам адландырырлар. Онун имам олмасы илә бағлы, анд олсун Аллаһа, һеч бир ағыллы инсан онун имам олмасыны инкар етмәмишдир вә бу барәдә һеч бир ихтилаф јохдур. Чүнки о, һәр бир јахшы әмәлләрдә имамдыр, тәгва, елм вә иффәтдә имамдыр. Онун шәһид олмасы барәдә дә һеч бир фикир ајрылығы јохдур. Чүнки анд олсун Аллаһа, о, зүлм вә әдаләтсизликлә өлдүрүлән бир шәһиддир.”
Дүнја тарихинин ән гәдим мәсҹиди Губанын имам вә хәтиби Имам Һүсејнин (ә) гатилләринә ләнәт охујараг дејиб: “Аллаһын ләнәти олсун Һүсејни гәтлә јетирән кәсә, Аллаһын ләнәти олсун онун гәтлинә фәрман верән кәсә, Аллаһын ләнәти олсун онун гәтлинә разы олан кәсә.”
636 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP